Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Жигірь Вікторія Іванівна

Example

 

Жигірь Вікторія Іванівна

Декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти
Доктор педагогічних наук (ДД№004806 від 29.09.2015 р.)
Професор (12ПР№011348 від 25.02.2016 р.)

Біографічні відомості

Народилась в м. Бердянськ, Запорізької обл.

Після закінчення школи, у 1987 році вступила на електротехнічний факультет Запорізького державного машинобудівного інституту і закінчила його в 1992 році за фахом інженер-електромеханік (ЦВ№630675 від 05.06.1992 р.).

У 1992 році вступила до Бердянського інституту підприємництва і у 1997 році закінчила його за фахом економіст (НВ№000076 від 04.05.1997 р.).

У 1994 році вступила до Бердянського державного педагогічного інституту і в 1996 році закінчила його за фахом вчитель трудового навчання (КЛ№014965 від 17.06.1996 р.).

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Зміст фахової підготовки вчителя обслуговуючої праці у вищому навчальному закладі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2003 році отримала наукове звання доцента кафедри професійної педагогіки та методики трудового навчання.

У 2015 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2016 році отримала наукове звання професора кафедри професійної освіти.

Член Національної спілки журналістів України (з липня 2010 р.).

Учений секретар спецради К 18.092.01 БДПУ із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2016 року декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ.

Навчальна діяльність

Викладає дисципліни:

  • Методологічні засади професійної освіти
  • Дидактичні основи професійної освіти
  • Теорія і методика професійної освіти
  • Основне електрообладнання, електроапарати та струмоведучі частини в енергооб’єктах

Наукова діяльність

1. Жигірь В.І. Формування загальнотехнічних знань майбутніх вчителів обслуговуючої праці / Христіанінова Г.П., Христіанінов О.М., Столяров С.О. // Методичні вказівки зі спецкурсу «Обладнання швацького виробництва». – Бердянськ : БДПІ, 1994. – 20 с. – (авторські – С.12–14).

2. Жигірь В.І. Про організацію занять з «Макраме» / В.І. Жигірь, Л.Й. Дікарева // Удосконалення підготовки вчителя праці в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний інститут, 1994. – С. 64–65.

3. Жигірь В.І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з художньої обробки тканини : [посібник для студентів спеціальності 03.02.00 (Обслуговуюча праця)] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний інститут, 1996. – 31 с.

4. Жигірь В.І. От деловой игры к деловым отношениям / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського інституту підприємництва. – Бердянськ : Бердянський інститут підприємництва. – 1997. – №1. – С.19–24.

5. Жигірь В.І. Дидактичні умови розвитку пізнавальної активності під час навчання на основі гнучкої модульної технології / В.І. Жигірь, Ю.П. Грязнов // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : Науково-методичний збірник. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка. – 1998. – Ч.1. – С. 34–37.

6. Жигірь В.І. Розуміння учнями матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності під час навчання на основі модульної технології / В.І. Жигірь, Ю.П. Грязнов // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні : Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1998. – С. 44–45.

7. Жигірь В.І. Зміст педагогічної освіти в сучасних процесах реформування вищої школи України / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту (Педагогічні науки). – З. : ВПК «Запоріжжя», 1999. – №1. – С.83–88.

8. Жигірь В.І. Зміст підготовки вчителя обслуговуючої праці в умовах стандартизації освіти / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту (Педагогічні науки) – З. : ВПК «Запоріжжя», 1999. – № 3–4. – С.102–108.

9. Жигірь В.І. Зміст політехнічної освіти. Методологічний аспект / В.І. Жигірь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 1999. – № 5. – С.7–11.

10. Жигірь В.І. Роль змісту освіти у реформуванні вищої школи України / В.І. Жигірь // Проблеми регіонального управління : Збірник наукових праць. – Бердянськ : Азовський регіональний інститут управління, 1999. – № 1. – С.103–105.

11. Жигірь В.І. Принципи конструювання змісту підготовки вчителя обслуговуючої праці / В.І. Жигірь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2000. – № 2. – С. 98–100.

12. Жигірь В.І. Сучасні вимоги до змісту підготовки вчителя-предметника / В.І. Жигірь // Оновленя змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник нау-кових праць : Наукові записки Рівненського гуманітарного університету. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет. – 2000. – Випуск 11. – С. 33–35.

13. Жигірь В.І. До питання про теоретичні основи змісту вищої педагогічної освіти / В.І. Жигірь // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць.– Харків : Харківський державний педагогічний університет. – 2000. – Випуск 11. – С. 102–107.

14. Жигірь В.І. Методичні рекомендації до підготовки, виконання й захисту дипломних робіт : [методичні рекомендації до підготовки, виконання й захисту дипломних робіт студентами спеціальності 7.0101.03 – Трудове навчання (технічна і обслуговуюча праця)] / В.І. Жигірь, І.В. Рогозін, В.І. Амелькин. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний інститут, 2000. – 49 с. – (авторські – С.3–12).

15. Жигірь В.І. Моделювання змісту професійної підготовки вчителя праці / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія АПН України. – 2000. – №3(28). – С.78–83.

16. Жигірь В.І. Модель змісту підготовки вчителя обслуговуючої праці / В.І. Жигірь // Оновленя змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет. – 2002. – Випуск 20. – С. 39–44

17. Жигірь В.І. Формування мотивації щодо вибору студентами майбутньої професійної діяльності / В.І. Жигірь // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет. – 2002. – Випуск 7. – С. 16–20.

18. Жигірь В.І. До питання про ступеневу підготовку вчителя / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №5. – Бердянськ : БДПУ, 2002. – С. 62–70.

19. Жигірь В.І. До питання про формування педагогічних умінь / В.І. Жигірь // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет. – 2003. – Випуск 8. – С. 15–21.

20. Жигірь В.І. Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту курсових робіт з професійної педагогіки : [методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту курсових робіт з професійної педагогіки (Спеціальність 6.010104 Професійне навчання)] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2003. – 26 с.

21. Жигірь В.І. Проблеми організації педагогічної практики студентів / В.І. Жигірь // Оновленя змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : [збірник наукових праць Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет. – 2004. – Випуск 28. – С. 83–87

22. Жигірь В.І. Педагогічна практика студентів : [методичні рекомендації для студентів IV-V курсів спеціальності 7.010103 Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання] / В.І. Жигірь. – Бердянськ, БДПУ, 2004. – 46с.

23. Жигірь В.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з теорії механізмів і машин : [методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності «7.010103 – Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання»] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – 69 с.

24. Жигірь В.І. Принципи побудови індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 113–120.

25. Жигірь В.І. Педагогічна практика студентів : [методичні рекомендації для студентів IV-V курсів спеціальності 6.010103 Професійне навчання] / В.І. Жигірь. – Бердянськ, БДПУ, 2006. – 36с.

26. Жигірь В.І. Дипломна робота студентів : [методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами спеціальності 7.010103 Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 39с.

27. Жигірь В.І. Професійна спрямованість у формуванні особистості студента під час освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі / В.І. Жигірь // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-економічні проблеми України, Азово-чороморського басейну : екологія, економіка, освіта». – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С.12.

28. Жигірь В.І. Рішення педагогічних задач як одна з умов формування педагогічних здібностей у підготовці економіста-педагога / В.І. Жигірь // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет. – 2008. – Випуск 12. – С. 70–76.

29. Жигірь В.І. Підготовка інженера-педагога економічного профілю до педагогічного проектування / В.І. Жигірь // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : Зб.наук.пр. – Запоріжжя. – 2008. – Вип.48. – С.94–101.

30. Жигірь В.І. Технологизация и педагогическое проектирование в содержании подготовки инженера-педагога / В.І. Жигірь // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Национальная идентичность высшего образования в России : вызовы и перспективы модернизации». – Невинномысск : НГГТИ, 2008. – С. 306–312.

31. Жигирь В.И. Проблемы организации педагогической практики будущих инженеров-педагогов / В.И. Жигирь // Українсько-російські педагогічні студії. – Бердянськ – Невинномиськ – Таганрог, 2009. – С.174–180.

32. Жигірь В.І. Формування професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів до організації позанавчальної роботи / Жигірь В.І. // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2009. – № 12. – С. 66–69.

33. Жигірь В.І. Шляхи і напрямки підготовки майбутніх менеджерів до педагогічної діяльності / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 3. – С. 48–52.

34. Жигірь В.І. Диференціація педагогіки, особливості становлення й розвитку професійної педагогіки / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 4. – С. 69–73.

35. Жигірь В.І. Методичні основи педагогічних компетенцій менеджерів освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 5. – С. 61–65.

36. Жигірь В.І. Педагогічна підготовка менеджерів у педагогічних навчальних закладах / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 6. – С. 51–56.

37. Жигірь В.І. Управління самостійною роботою студентів ВНЗ у процесі професійної підготовки / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 166–171.

38. Жигірь В.І. Методи дослідження статистичних даних професійної педагогіки у підготовці менеджерів до освітньої діяльності / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 7–8. – С. 60–65.

39. Жигірь В.І. Якості менеджера та управління навчальним закладом у системі освітньої діяльності / В.І. Жигірь // Педагогічний альманах : [збірник наукових праць] / [ред. В.В. Кузьменко та ін.] – Херсон : РІПО. – 2010. – № 7. – С. 195– 202.

40. Жигірь В.І. Менеджмент та його структура в теорії дослідження у професійній педагогіці / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 10. – С. 58– 62.

41. Жигірь В.І. Теоретичне обґрунтування вивчення менеджменту у системі безперервної освіти / В.І. Жигірь, М.В. Вачевський // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010. – № 12. – С. 14–19.

42. Жигірь В.І. Провідні функції менеджера освіти як основа формування його професійної компетентності / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2011. – № 2. – С. 27–33.

43. Жигірь В.І. Вимоги до професійної підготовки сучасного менеджера освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2011. – № 3. – С. 50–55.

44. Жигірь В.І. Формування професійних компетенцій майбутніх менеджерів ВНЗ до педагогічної діяльності / В.І. Жигірь // Оновлення концептуальних засад професійної та загальної освіти на етапі євроінтеграції : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Запоріжжя, Україна, 2011 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С.12.

45. Жигірь В.І. Управлінська компетентність менеджера освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2011. – № 4. – С. 76–79.

46. Жигірь В.І. Особливості професійної компетентності менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2011. – № 5. – С. 64–69.

47. Жигірь В.І. До питання про підготовку сучасного компетентного менеджера освіти у вищому педагогічному навчальному закладі / В.І. Жигірь // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор» : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Ялта, Україна, 10–12 березня  2011 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2011. – Ч.ІІ. – С.99–101.

48. Жигірь В.І. Аналіз досвіду підготовки компетентного менеджера освіти у зарубіжних дослідженнях / В.І. Жигірь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 3. – С. 390–397.

49. Жигірь В.І. Вдосконалення професійної підготовки менеджера освіти на основі компетентністного підходу / В.І. Жигірь // V Корфівські педагогічні читання : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Бердянськ, Україна, 2011 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С.54.

50. Жигірь В.І. До питання про методи, методики та технології підготовки сучасного менеджера освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2011. – № 6. – С. 50–55.

51. Жигірь В.І. Наукові підходи до побудови моделі професійної компетентності фахівця / В.І. Жигірь // Проблеми трудової і професійної підготовки : [науково-методичний збірник]. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет. – 2011. – Випуск 16. – С. 30–37.

52. Жигірь В.І. Деякі аспекти професійної компетентності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : Донецький національний технічний університет. – 2011. – Випуск 10 (193). – С. 64–71.

53. Жигірь В.І. Професійна педагогічна компетентність магістра-менеджера освіти / В.І. Жигірь // Сучасні технології розвитку професійної майстерності у майбутніх учителів :  [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Умань, Україна, 2011 р.). – Умань : УДПУ імені Павла тичини, 2011. – С.121–123.

54. Жигірь В.І. Структура професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16.  Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – Випуск 15 (25). – С. 118–124.

55. Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с. (Гриф МОНМС лист № 1/11–2762 від 02.04.2010 р.).

56. Жигірь В.І. До проблеми формування й розвитку професійної компетентності майбутнього менеджера освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія : традиції та інновації : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Харків, Україна, 17–18 лютого 2012). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С 68–69.

57. Жигірь В.І. Компетентністно-орієнтована освіта як основа підготовки сучасного менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія : минуле, сучасне, майбутнє : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 24–25 лютого 2012). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 77–79.

58. Жигірь В.І. Професійна підготовка менеджерів освіти : компетентністний підхід / В.І. Жигірь // Актуальні проблеми педагогічної науки : [матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Миколаїв, Україна, 05–06 березня 2012). – Миколаїв : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2012. – С. 80–84.

59. Жигірь В.І. До питання про зміст професійної компетентності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Реалізація компетентністного підходу в системі професійної освіти педагога : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Євпаторія,  Україна, 22–23 березня 2012 р.). – Євпаторія : Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), 2012. – С. 36–41.

60. Жигірь В.І. Аналіз управлінської діяльності менеджера освіти як основа формування його управлінської компетентності у ВНЗ / В.І. Жигірь // Сучасні стратегії університетської освіти : якісний вимір : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 28–29 березня 2012). – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Гринченка та ін. – К. : Київський університет імені Бориса Гринченка, 2012. – С. 870–874.

61. Жигірь В.І. Особливості підготовки сучасного менеджера освіти / В.І. Жигірь // Наука і вища освіта : матеріали : [матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених] ; (Запоріжжя, Україна, 6 квітня 2012 : у 3-т.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – Т.3 – С. 75.

62. Жигірь В.І. Емпірична модель професійної компетентності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Вища школа. – Київ : Знання. – 2012. – № 4. – С. 33–45.

63. Жигірь В.І. Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №2. – С.138-144.

64. Жигірь В.І. Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутнього менеджера освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : [Збірник наукових праць]. – Суми : СумДПУ, 2012. – №3(21). – С.352-362.

65. Жигірь В.І. Проблема формування змісту професійної підготовки менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія : сучасний гуманітарний вимір : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 8 вересня 2012 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 125–127.

66. Жигірь В.І. Компетентністний підхід до побудови моделі менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія : проблеми науки та практики : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 21–22 вересня 2012 року). – Львів. : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С. 105–109.

67. Жигірь В.І. Удосконалення професійної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури / В.І. Жигірь // Специфика современной науки : [материалы международной научно-практической конференции] ; (Горловка, Украина, 20–21 сентября 2012 г.). – Горловка : ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2012. – С. 142–145.

68. Жигірь В.І. Теоретичні основи змісту професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 3. – С. 85–92.

69. Жигірь В.І. Професіоналізм управлінської діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Сучасна освіта і наука в Україні : традиції та інновації  : [матеріали XIV всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 27–29 жовтня 2012 року). – К. : ГО «Нова освіта», 2012. – С. 110–113.

70. Жигірь В.І. Удосконалення професійного навчання менеджерів освіти в контексті індивідуалізації / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія : наука, реальність, застосування : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 26–27 жовтня 2012 року). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 101–105.

71. Жигірь В.І. Професійно значущі якості особистості менеджера освіти / В.І. Жигірь // Актуальні проблеми педагогічної науки : [матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Миколіїв, Україна, 09–11 листопада 2012 р.). – Миколаїв : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2012. – С. 37–39.

72. Жигірь В.І. Технологізація управлінської діяльності менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Сучасна наука, теорія і пркатика : [матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Запоріжжя, Україна, 28–30 листопада 2012 р.). – Запоріжжя. : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2012. – С. 11–14.

73. Жигірь В.І. Особистісні ресурси професійної діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Проблеми трудової і професійної підготовки : [науково-методичний збірник]. – в 3 т. – Слов’янськ : Слов’янський державний педагогічний університет, 2012. – Випуск 17. – Т. 1 – С. 214–223.

74. Жигірь В.І. Особливості професійної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури / В.І. Жигірь // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : Донецький національний технічний університет. – 2012. – Випуск 2 (12). – С. 64–70.

75. Жигірь В.І. Удосконалення управлінської діяльності менеджерів освіти в контексті технологізації / В.І. Жигірь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет. – 2012. – Випуск 104 (Том 1). – С. 110–113.

76. Жигірь В.І. Аналіз управлінської діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та психологічних наук : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 8–9 лютого 2013 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 123–125.

77. Жигірь В.І. Ресурси менеджера освіти як умова ефективної професійної діяльності / В.І. Жигірь // Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ;  (Кіровоград, Україна, 29 березня 2013 р.). – Кіровоград : Науково-дослідний центр інноваційних технологій, 2013. –№1(2) – С. 36–39.

78. Жигірь В.І. Роль мотивації у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Реформування та розвиток науки : сучасні виклики : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 2 лютого 2013 року). – Частина ІІ. – Київ : Центр наукових публікацій. (Педагогічні науки), 2013. – С. 25–28.

79. Жигірь В.І. Індивідуалізація професійного навчання менеджерів освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2012. – №2(18). – С. 107–113.

80. Жигірь В.І. Особливості управлінської діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь [Електронний ресурс] // Науковий вісник Донбасу : електронне видання. – 2013. – №1 (21). – Режим доступу : http ://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13zvidmo.pdf.

81. Жигірь В.І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти : компетентністний підхід / В.І. Жигірь // Education and pedagogical sciens (Освіта та педагогічна думка). – 2013. – №1(156). – С. 12–18.

82. Жигірь В.І. Управлінська компетентність як необхідна умова професіоналізму менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 2013. – №37. – С. 37–44.

83. Жигірь В.І. До питання про управлінську культуру менеджера освіти / В.І. Жигірь // Научное пространство Европы : [материалы международной научно-практической конференции] ;  (Пшемышль, Польша, 7–15 апреля 2013 г.). (Педагогические науки). – Том 18. – Пшемышль : Наука и студия, 2013. – С. 19–24.

84. Жигірь В.І. Сутність і зміст професійно важливих якостей особистості менеджера освіти / В.І. Жигірь // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – №10 (269). – С. 113–124.

85. Жигірь В.І. Мотиваційні аспекти у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Технологічна та професійна освіта : [збірник наукових праць]. – Слов’янськ : Донбаський державний педагогічний університет, 2013. – Випуск 1. – С. 141–151.

86. Жигірь В.І. Управлінська культура як складова професійної культури менеджера освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2013. – № 10. – С. 40–45.

87. Жигірь В.І. До проблеми формування й розвитку професійної компетентності майбутнього інженера-педагога у ВНЗ / В.І. Жигірь // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентністного піходу : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] ;  (м. Бердянськ, Україна, 11–13 вересня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 14–18.

88. Жигірь В.І. Оцінка ефективності управлінської діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка та психологія : історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ;  (Київ, Україна, 19 жовтня 2013 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 66–69.

89. Жигірь В.І. Про удосконалення підготовки менеджера освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Педагогічні та психологічні науки : аналіз сучасності та прогноз майбутнього : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 4–5 листопада 2013). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 110–113.

90. Zhigir Victorya. The efficiency of education manager’s administrative work / V. Zhigir // European Researcher. – 2013 – Vol.(60). – № 10–1. – P. 2466–2473. http ://www.erjournal.ru/journals_n/1383017456.pdf.

91. Жигірь В.І. Педагогічні умови формування умінь і навиків менеджера освіти до самоорганізації професійної діяльності / В.І. Жигірь // Достижения высшей школы – 2013 : [материалы международной научно-практической конференции] ; (София, Болгария, 17–25 ноября 2013 г.). – Том 19 (Педагогические науки). – София : Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 96–99. http ://www.ukrnauka.ru/2013_DWS/2013-11-19_A4_tom-19.pdf.

92. Жигірь В.І. Вирішення педагогічних задач як одна з умов формування педагогічних здібностей у підготовці економіста-педагога / В.І. Жигірь // Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : [монографія] / [І.О. Бардус, В.Г. Хоменко, Г.М. Алєксєєва, В.І. Жигірь та ін.]; за заг. ред. / І.О. Бардус. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 267 с. – С. 181–198.

93. Жигірь В.І. Формування менеджером освіти позитивного професійного іміджу / В.І. Жигірь // Психологія та педагогіка : необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 28–29 березня 2014 р.). – Львів. : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 123–126.

94. Жигірь В.І. Історичні етапи становлення та розвитку теорії управління / В.І. Жигірь // Наука як рушійна антикризова сила : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 29 березня, 2014 р.). – (Педагогічні науки). – К. : Центр наукових публіацій, 2014. – С. 128–130.

95. Жигірь В.І. Деякі аспекти формування аналітичної компетентності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 4 квітня, 2014 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 80–83.

96. Жигирь В.И. Генезис становления и развития науки управления в аспекте исследования проблем образовательного менеджмента / В.И. Жигирь // Научно-исследовательские публикации : [научный  журнал]. – Воронеж : ВЭЛБОРН. – 2014. – № 5 (9). – С. 91–103.

97. Жигирь В.И. Подготовка будущего менеджера образования к самоорганизации профессиональной деятельности / В.И. Жигирь // Научно-исследовательские публикации : [научный  журнал]. – Воронеж : ВЭЛБОРН. – 2014. – № 9 (13). – С. 24–33.

98. Жигирь В.И. К проблеме о развитии теории управления  в образовании / В.И. Жигирь // Новый университет : [научный  журнал]. Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук». – Йошкар-Ола : Коллоквиум. – 2014. – № 3 (36). – С. 4–9.

99. Жигірь В.І. Значення аналітичної компетентності у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2014. – № 6. – С. 22–26.

100. Жигірь В.І. Особливості набуття менеджером освіти позитивного професійного іміджу / В.І. Жигірь // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2014. – №1(22). – С. 222–229.

101. Жигірь В.І. Напрями удосконалення професійно підготовки менеджера освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2014. – № 11 (118). – С. 80–84.

102. Жигірь В.І. Професійно-педагогічна компетентність менеджера освіти : теоретичні та методичні аспекти : [монографія] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 624 с.

Після захисту докторської дисертації

103. Жигірь В.І. Інтеграція професійної підготовки менеджера освіти / В.І. Жигірь // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 24–25 квітня, 2015 р.). – 2015, Львів : Львівська педагогічна спільнота. – С. 55–60.

104.  Жигірь В.І. Інтеграція змісту педагогічної й управлінської підготовки майбутнього педагога  як менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.]  ; [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 132–139.

105. Жигірь В.І. Специфіка інтегрованих спецкурсів у професійній підготовці майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип. 2. – С. 71–79.

106. Жигірь В.І. Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти / В.І. Жигірь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки» : [зб. наук. пр.]. –Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. – Вип. 130. – С. 34–37.

107. Жигірь В.І. Прийняття управлінських рішень у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Проблеми підготовки сучасного вчителя : [зб. наук. пр. Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини] / [ред. Безлюдний О.І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 1. – С. 279–287.

108. Жигірь В.І. Модель формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] / [ред. Т.І. Cущенко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 43 (96). – С. 122–130.

109. Жигірь В.І. Розробка моделі формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 20–21 листопада, 2015 р.). – 2015, Одеса : Південна фундація педагогіки. – С. 122–124.

110. Жигірь В.І. Складові базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2015. – №2 (25). – С. 122–129.

111. Жигірь В.І. Вивчення стану сформованості професійно-педагогічних компетеностей у майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2015. – № 9(128). – С. 15–19.

112. Жигірь В.І. Професійна рефлексія та її роль у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2015. – № 10(129). – С. 29–34.

113. Жигірь В.І. Експериментальне дослідження формування професійно-педагогічних компетентностей / В.І. Жигірь // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : [збірник наукових праць]. – Суми : СумДПУ, 2015. – №7 (51). – С. 452-461.

114. Жигірь В.І. Формування готовності майбутнього менеджера освіти до професійної діяльності / В.І. Жигірь // Наукові праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Педагогіка, психологія і соціологія» : [зб. наук. пр.]. – Красноармійськ : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2015. – Вип. 2 (17). – С. 46–53.

115. Жигірь В.І. Методологічні підходи як основа науково-педагогічних досліджень у професійній освіті / В.І. Жигірь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] / [ред. Т.І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 48 (101). – С. 107–115.

116. Жигірь В.І. Упровадження інтегрованих спецкурсів у професійну підготовку майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Теоретичні та практичні аспекти сучасної педагогіки і психології : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 24–25 червня, 2016 р.). – 2016, Львів : Львівська педагогічна спільнота. – С. 96–100.

117. Жигірь В.І. Дослідження стану сформованості професійно-педагогічних компетентностей у майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 17–18  червня, 2016 р.). – 2016, Одеса : Південна фундація педагогіки. – С. 98–103.

118. Жигірь В.І. До питання про сутність лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти / В.І. Жигірь // Сучасні педагогіка і психологія : перспективи та приоритетні напрямки наукових досліджень : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 8–9  липня, 2016 р.). – 2016, Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології». – С. 21–25.

119. Жигірь В.І. Дидактичні особливості формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців в процесі їх професійної підготовки / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2016. – № 6(137). – С. 18–22.

120. Жигірь В.І. Особливості науково-дослідної роботи магістрантів професійної освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2016. – № 7(138). – С. 15–22.

121. Жигірь В.І. Формування готовності майбутнього менеджера освіти до професійної діяльності / В.І. Жигірь // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 24–25 березня, 2017 р.). – 2017, Львів : Львівська педагогічна спільнота. – С. 132–135.

122. Жигірь В.І. Складові базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти / В.І. Жигірь // Психологія і педагогіка : актуальні питання : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Харків, Україна, 7–8 квітня 2017). – Харків : Центр педагогічних досліджень, 2017. – С 46–51.

123. Жигірь В.І. Прийняття управлінських рішень у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Педагогіка і психологія : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 14–15 квітня 2017). – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2017. – С 173–175.

124. Жигірь В.І. Професійна рефлексія та її роль у професійній діяльності менеджера освіти / В.І. Жигірь // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Львів, Україна, 21–22 квітня, 2017 р.). – 2017, Львів : Львівська педагогічна спільнота. – С. 141–144.

125. Жигірь В.І. Особливості формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців / В.І. Жигірь // Педагогіка і психологія : виклики і сьогодення : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, Україна, 5–6  травня, 2017 р.). – 2017, Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології». – С. 73–76.

126. Жигірь В.І. Про деяк і умови професійної підготовки конкурентоспро – можного вчителя У ВНЗ / В.І. Жигірь // Наукові праці ДонНТУ : [зб. наук. праць]. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2017. – № 1 (20). – С. 29–34.

127. Жигірь В.І. Методологічні підходи як основа науково-педагогічних досліджень у професійній освіті / В.І. Жигірь // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Харків, Україна, 12–13 травня 2017). – Харків : Центр педагогічних досліджень, 2017. – С. 68–72.

128. Жигірь В.І. Особливості науково-дослідної роботи магістрантів професійної освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Одеса, Україна, 19–20 травня 2017). – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2017. – С 99–102.

Наукові інтереси

Освітній і педагогічний менеджмент; проблема підготовки майбутніх менеджерів освіти у ВНЗ; різні аспекти магістерської підготовки майбутніх педагогів.

Контакти

Електронна пошта – profpedagog@ukr.net