ГоловнаВідповідальні за виховну роботу в університеті → Звіт з виховної роботи за 2013 рік


Звіт з виховної роботи

в Бердянському державному педагогічному університеті

 за 2013 рік

  У Бердянському державному педагогічному університеті сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної культури й природного середовища. Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", положеннями Загальної декларації прав людини, Державною національною програмою "Освіта" /Україна XXI ст./, Програмою правової освіти населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепцією національно - патріотичного виховання молоді, Концепцією реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Концепцією державної міграційної політики,  Статутом університету.

У 2013 році університет виконував такі програми: Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року; Державну цільову програму подолання та запобігання бідності до 2015 року; Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2009-2015 р.р.;  Державну програму з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві; Обласну програму розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю; Програму проведення заходів з профілактики поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді.

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського самоврядування, заступників директорів / деканів з виховної роботи, кураторів - була спрямована на пошук нових педагогічних технологій,  визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу.

Виховна робота проводиться  згідно з планами виховної роботи університету, факультетів / інститутів. У всіх структурних підрозділах своєчасно проводяться засідання рад кураторів, старостати, кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  професійної специфіки інституту / факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із проректором з науково-педагогічної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими аспектами:

  • організаційно-методологічне забезпечення;
  • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
  • національне виховання;
  • соціально-виховна робота;
  • робота органів студентського самоврядування.

Національно - патріотичне виховання

Національно - патріотичне виховання є складовою виховного процесу в університеті, головною метою якого є набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. З метою вдосконалення національно-патріотичного виховання студентів, формування високої моральності, шанобливого ставлення до пам’яті про перемогу та ветеранів Великої Вітчизняної війни, згідно з концепцією національно-патріотичного виховання молоді, затвердженою спільним наказом Міністерств освіти і науки, молоді та спорту; оборони від 27.10.2009 № 3754/538, в університеті було розроблено й затвердженою план заходів з героїко-патріотичного виховання студентської молоді на період з 2011 по 2016 рік.

Одним з основних напрямків виховної роботи в університеті є формування національної свідомості, патріотизму, толерантності студентської молоді. На підтримку Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» уже третій рік під керівництвом директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, доктора філологічних наук, професора Ольги Дмитрівни Харлан проводиться культурно-просвітницький захід під гаслом «Одягай вишиванку, говори українською, співай українські пісні!», присвяченому пам’яті відомого українського поета та композитора Грицька Чубая.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 02.03 2011 року  № 167 – р з метою ствердження духовних заповідей Кобзаря як важливого чинника консолідації суспільства, формування духовної культури, виховання почуття любові та поваги до традицій свого народу в університеті були проведені заходи щодо відзначення 200-річчя від дня народження Т. Шевченка.

23 квітня 2013 року в БДПУ проводився конкурс патріотичної постановки, присвячений 68-ій річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, у якому взяли участь усі інститути та факультети. У журі були ветерани – викладачі університету. Перше місце в цьому конкурсі посів Інститут соціально- педагогічної та корекційної освіти.

Також до Дня перемоги були проведені такі святкові заходи:

  • мітинг біля пам’ятника викладачам і студентам, які загинули в 1941-1945 рр.;
  • покладання квітів до пам’ятника морякам-десантникам;
  • концерт.

Університет взяв участь у молодіжному мітинг – реквіємі біля меморіального комплексу «Вічний вогонь» (300 студентів).

До Дня захисника Вітчизни 21 лютого 2013 року відбулася зустріч студентів з ветераном-викладачем університету  Юхном Ю.В.. За сприяння  голови Ради офіцерів Бутька М.А., голови ради ветеранів, учасників Великої Вітчизняної війни Антонова Миколи Антоновича 23 квітня, 24 квітня 2013 року організовано зустріч з ветераном ВВВ Приймою Віктором Никифоровичем.

17 травня в університеті було відкрито Європейське містечко, у роботі якого брали участь національно - культурні товариства міста Бердянська: «Відродження», «Еллада», «Родолюбіє», Фройндшафт».

19 травня студенти брали участь у міському вечорі – реквіємі «Забуттю не підлягає», присвяченому  Дню пам’яті жертв політичних репресій (Римо- католицький храм м. Бердянська)

24 травня 2013 року викладачами кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання ( секція «хореографія») було організовано флешмоб «Молодь Бердянська за культурне відродження нації, за майбутнє України!».

22 червня 2013 студенти брали участь у міських заходах до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

23 серпня 2013 року студенти й викладачі університету взяли участь у міських заходах, присвячених Дню Державного Прапора України та 22-й річниці незалежності України.

Студенти університету брали участь у  заходах приурочених  до 70-ої річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників та 186 – ої річниці від дня його заснування, зокрема у міському суботнику; мітингу –реквіємі, присвяченому студентам та викладачам, загиблим в роки війни, торгово-промисловій виставці, фотовиставці; молодіжній акції «Зірка пам’яті».

16 вересня студенти спеціальності «Фізичне виховання» брали участь у легкоатлетичній естафеті, присвяченій 70-й річниці визволення міста від фашистських загарбників та Дню міста.

17 вересня  викладачі кафедри хореографії організували флешмоб, крім того  студенти кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання брали участь у міському концерті.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Бердянському  державному педагогічному університеті є важливою ланкою у розвитку демократичних засад у вузі, виявленні потенційних лідерів, формуванні майбутньої еліти нації.

Головою студентської ради 11 жовтня 2013 року було обрано Каліберду Вікторію, студентку 5 курсу факультету фізичного виховання. Вона також є секретарем Запорізької обласної колегії Вищої студентської Ради при МОН України, секретарем комітету з розвитку студентського самоврядування ВСР при МОН України.

До складу вченої ради педуніверситету та конференції трудового колективу входить 10% студентів. Рада студентського самоврядування університету спільно з адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в гуртожиток №2, представники органів студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій та комісії з поселення до гуртожитків. Діяльність органів студентського самоврядування спрямовується на вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті, сприяння науковій і творчій діяльності студентів.

Рада студентського самоврядування університету має будову піраміди – самоврядування на рівні групи, факультету / інституту, університету. До її складу входять голови інститутських/факультетських рад, які очолюють відповідні сектори: навчально-науковий, культурно-просвітницький,  спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, міжнародних зв’язків, прес-центр тощо.

Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з профспілковими органами щодо правового й соціального захисту студентів, проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо.

Фізичне виховання і формування здорового способу життя

Згідно з Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді у БДПУ належна увага приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі серед студентської молоді. Для цього створені необхідні умови та розроблені заходи фізкультурно-оздоровчої спрямованості згідно з основними напрямками комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»: щорічні весняні й осінні легкоатлетичні кроси, легкоатлетичні пробіги; спартакіади серед студентів університету; секції з різних видів спорту, групи здоров’я для студентів, викладачів і співробітників університету; туристичні походи серед студентів І курсів, а також туристичні зльоти студентів університету; щорічні спортивні свята; масові змагання й турніри з різних видів спорту. Тільки в 2013 році проведено понад 10 спортивно-масових заходів, у яких узяли участь більше 2000 студентів; 160 студентів займалися у спортивних та оздоровчих секціях (баскетбол, волейбол, футбол, важка атлетика та пауерліфтинг, спортивна гімнастика та акробатика, плавання).

Відповідно до  листа Міністерства освіти та науки України про докорінне поліпшення інформаційно - освітньої роботи щодо профілактики наркоманії серед дітей, учнівської та студентської молоді в університеті постійно проводяться різні заходи, так 26 лютого 2013 року відбулась зустріч з начальником відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Рибалкіним Олександром Сергійовичем, завідуючим відділенням наркології психоневродиспансера Герценом Дмитром Володимировичем та було переглянуто фільм «Ми проти наркоманії»

У межах міжгалузевої програми «Оздоровлення студентів» 170 студентів Бердянського державного педагогічного університету у 2012 - 2013навчальному році оздоровилися у санаторії-профілакторії Національного технічного університету «КПІ».

З метою популяризації шлюбу, формування сімейних цінностей,  здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я проведено святковий захід «Міс Університет» (06.03.2013), під час якого були нагороджені подарунками студентські родини та діти, що народились у 2012 році.

У межах Всеукраїнського місячника боротьби з туберкульозом (24.02-24.03.13) в університеті відбулася зустріч з головним лікарем Бердянського міжрайонного протитуберкульозного диспансеру З.Я. Хуторянською, а також конкурс на кращий соціальний плакат «Молодь проти туберкульозу».

Упродовж тижня,  присвяченого боротьбі зі СНІДОМ (26.11.12 - 04.12.12),  кафедра соціальної педагогіки проводила тренінги з профілактики  СНІДу питування «Що я я знаю про СНІД», відеолекторій «Молодь і ВІЛ»,соціальну рекламу «Не дай СНІДУ шансу», конкурс соціального проекту «СНІД позбавляє майбутнього», вуличну соціальну акцію «Червона стрічка».

Естетичне виховання

Належна увага в університеті приділяється вихованню у студентів високої культури та естетичних смаків. На належному художньому рівні в університеті  відзначені  основні державні свята (День Соборності України, День захисника Вітчизни, Міжнародний жіночий день, Шевченківські свята, День Перемоги, День Європи, Міжнародний день студента, День учителя тощо). Проводились і традиційні університетські свята й заходи (Посвята в першокурсники, Дебют першокурсника, “Міс Університет”, День студента, новорічні свята,  Кубок університету з КВК, День гумору, дні відкритих дверей, випускні вечори, конкурс патріотичних постановок і багато інших).

15 березня 2012 року в університеті проведено заходи, приурочені до святкування Масляної: розважальна програма в холі 1 корпусу за участю студентів Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв. За підтримки профкому БДПУ студентів та викладачів пригощали млинцями – символом свята.

17. 10. 2012 року відбувся конкурс «Студент року», де найкращі студенти у різних  номінаціях отримали грамоти, подарунки й призові статуетки, а студент 4 курсу факультету економіки і управління Володимир Жаров став переможцем у номінації «Найкращий студент  БДПУ 2013 року».

Школою естетичного виховання та зростання соціальної активності молоді є художні колективи, мистецькі об’єднання, гурти, які діють у БДПУ, зокрема: народний фольклорний колектив «Хуртовина», оркестр народних інструментів, народний ансамбль «Барвисті музики», фольклорний ансамбль «Золотий гомін», народний ансамбль естрадного танцю «Марлен», народний ансамбль народного танцю «Калина»; «Клуб майстрів поетичного слова», літературно-мистецьке об’єднання «Вітрила», театральна студія Інституту філології та соціальних комунікацій (04.04.2013 – прем’єра п’єси в чотирьох діях «Гєда Габлер» Генріка Ібсена).

26 березня 2013 року творчі колективи університету: ансамбль народних інструментів, ансамбль естрадного танцю «МарЛен», фольклорний ансамбль « Хуртовина», інструментальний ансамбль народної музики «Барвисті музики», ансамбль народного танцю «Калина» зробили творчий звіт та підтвердили звання народного.

У БДПУ активно розвивається рух КВК. Студентський клуб університету, який очолює Євген Олександрович Голік, щорічно проводить Всеукраїнські турніри  та фестивалі КВК: чемпіонат міста Бердянська серед команд КВК, Кубок кохання до Дня Святого Валентина (14.02.2012), Кубок ректора БДПУ до Дня гумору (01.04.2012),  фестиваль серед команд КВК(29.09.2012), Кубок студентів, присвячений міжнародному Дню студента (17.11. 2012). У турнірах КВК беруть участь команди навчальних закладів  з різних міст України: Бердянська, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Кременчука, Луганська, Маріуполя, Мелітополя, Сімферополя, Харцизька, Харкова, Хмельницького та ін. Команди КВК БДПУ «Без ГМО» та «Пюрешка» у 2012 році брали участь у чемпіонаті Комбінату ім. Ілліча (м. Маріуполь)та у відкритих чемпіонатах міст Запоріжжя та Кременчука.

Студенти університети  отримують стипендії Верховної Ради (Дубовік Андрій Станіславович), Кабінету Міністрів України (Курусь Тетяна Евгенівна),  Президента України (Васильєв Максим Андрійович, Жаров Володимир Ігорович), голови Запорізької обласної ради, Запорізької обласної державної адміністрації (Константи нова Тетяна Олександрівна, Дерябіна Алла Сергіївна).

Ректорат і директорати / деканати  приділяють значну увагу студентам-сиротам, інвалідам і студентським сім'ям. Ці категорії студентів у першу чергу забезпечуються гуртожитком, отримують згідно з законом пільги з боку керівництва університету.

Оцінка стану виховної роботи та її результативності здійснюється за комплексними показниками як кількісними, так і якісними. Сюди включено  показники успішності навчання, навчальної дисципліни, враховуються міжособистісні стосунки в академічних групах, виконання студентами правил внутрішнього розпорядку, правової поведінки, кількість правопорушень, виконання планів виховної роботи, якість проведених заходів, кількість студентів у творчих об'єднаннях, гуртках, учасників фестивалів тощо, участь молоді у різноманітних громадянських, патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів.

Отже, виховна робота в університеті охоплює всі напрямки Концепції національного виховання студентства та спрямована на виконання основного завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – формування всебічно розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на потреби сучасного життя.

Провідний фахівець з виховної роботи БДПУ,

кандидат педагогічних наук , доцент А.І.Омельченко

Мені хотілося подякувати всім деканам, директорам за здійснену роботу.

Я тільки зробила звіт і план цієї роботи, а взагалі є багато людей, які працюють у виховному відділі, це и студентський клуб, і ваші заступники з виховної роботи, кафедра мистецьких дисциплін та методик їх навчання,   куратори. Наступний рік президент оголосив роком формування здорового способу життя молоді і був запропонований проект «Зміцнення національної спроможності для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ СНІДу України»,  а міністерство молоді та спорту провело конференцію, де біли присутні  з усіх 27 регіонів України, а також біля 10 країн Центральної та східної Європи, представники Організації, об’єднаних націй та США.

2014  - рік учасників бойових дій на території інших держав, 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Чудовий захист – приємні привітання

Сьогодні зранку теплі й щирі слова привітань на початку чергової вівторкової наради отримувала від ректора БДПУ, професора Ігоря Богданова та учасників наради старший викладач  кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти…

Гарна новина про «Хуртовину»

У Центрі культури та мистецтв «Нафтохімік» за підтримки відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради відбувся зональний тур для подальшої участі у XVI-му обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2017». У номінації «Українська народна пісня» фольклорний…

Про «факт», «фейк» та «фактоїд»

Сьогодні, 27 березня, у студентів-журналістів факультету філології та соціальних комунікацій відбулася відкрита лекція доцента Анастасії Носко на тему: «Робота журналіста над текстом щодо розкриття теми: оцінка фактичного матеріалу». Викладач сформулювала визначення таких понять, як «факт»,…

Зустрічі хвилюючі моменти

Щороку, 27 березня, мов пташенята до рідного гніздечка, «злітаються» випускники різних років до рідного БДПУ, який свого часу на цілих 5 років був для кожного з них рідною домівкою, ділився з ними скарбами знань, дав…

Гідно представляли наш БДПУ

Вже другий рік поспіль  наш університет запрошують  на традиційну інформаційно-профорієнтаційну  акцію «Випускник 2017», організовану Волноваським районним центром зайнятості. Ось і цього разу, 24 березня, в урочисто вбраній залі майже 200 випускників  шкіл району радо зустрічали…

На вівтар перемоги

Сьогодні, 25 березня, університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову зустрічали захисників із 8 батальйону ДУА, що несуть службу в районі Широкіно. Передали воїнам пиріжки від Ольги Удалової, свіжу курятину, миючі засоби, солону…

Така непроста тема

21-22 березня ц. р.  в Навчально-практичному психологічному центрі "Крок за КРОКом" Університету "КРОК" пройшов І модуль  навчально-практичного курсу" Розлади аутистичного спектру (РАС) у дітей: проблеми та шляхи взаємодії". Ведуча курсу – кандидат психологічних наук, старший…

Щоби не хворіти…

Сьогодні, 24 березня, в Україні,  як і в усьому світі, відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Традиційно й наш університет долучився до його відзначення. Зранку в фойє головного корпусу університету студенти влаштували виставку тематичних плакатів,…

Бути готовим вчитись все життя

Відмінною особливістю сучасного світу є високий динамізм змін у зовнішньому середовищі. Відбувається стрімке зростання знань в усіх сферах науки, техніки, культури. Об’єктивна ситуація загострила необхідність постійно оновлювати, збагачувати або змінювати отриману раніше підготовку. У сучасному…

Співпраця триває

Продовжується співпраця між факультетом фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ та Бердянською багатопрофільною гімназією №2, спрямована на науково-експериментальну роботу за різними напрямами. Ця робота сприяє ознайомленню учнів, педагогів та батьків гімназії із завданнями, змістом та…

На порядку денному – зацікавленість

Сьогодні, 23 березня, в навчальному корпусі БДПУ на вул. Грецькій відбулася профорієнтаційна зустріч викладачів факультету філології та соціальних комунікацій з учнями 10-11 класів Бердянської ЗОШ № 2. Доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Марія Чикіль роз’яснила…


День зустрічі!

Оголошення!

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія